कुवेतमा सरकार विघटन, राजाद्धारा राजीनामा स्वीकृत

Got Something To Say: